Není tento mail čitelný? Přečtěte si naši webovou verzi nebo PDF verzi.
Scia header
 
     

 

Novinky, akce a události

 
     
STATIKA 2010 se blíží  
     
K dispozici jsou pro vás dva nové prospekty jak řešit "Navrhování betonových konstrukcí dle Eurokódu" a "Návrh předpjatého betonu".

Solution Sheet
 
     

Jste student nebo profesor? Stáhněte si studijní verzi Scia Engineer dnes zcela zdarma.

 
     

Rok 2010 je rokem přechodu na Eurokódy, které v březnu nahradí i britské normy. Přečtěte si Vysvětlivky k Eurokódům...

 
     
Zúčastněte se průzkumu: "Users of Software for Design and Engineering" (v angličtině).  
     
Scia Engineer, první certifikovaný software odpovídající Eurokódu 3 (EN1993-1-1), certifikace od CTICM.  
     
     

 

Update Software

 
     
Stáhněte si nejnovější service packy v sekci zabezpečené stahování.
 
     
 
  • Scia Engineer 2010.0.236
  • Scia Steel 2009 SP6
  • Allplan 2009-1-2
  • Allplan Precast 2008.2a2
 
     

Zřiďte si přes RSS automatické upozornění o dostupnosti nejnovějších Scia Engineer Service Packů.

 
     
   

 

Školení

 
     

Vyzkoušejte zdarma interaktivní eLearning!

Start Scia Engineer eLearning

 
     

V dubnu a květnu proběhne v ČR školení Scia Engineer. Podívejte se prosím na rozvrh školení a zaregistrujte se online

 
     
Preferujete individuální školení u vás ve firmě? Kontaktujte prosím naši pražskou (224 322 288) nebo brněnskou kancelář (545 193 341).  
     

Kalendář školení 2010.
Přihlaste se online...


Nemetschek Scia Training Centre

 
     
Ptejte se na Scia fóru. Registrace zde...  
     
   

 

Softwarová galerie

 
     
  Scia Engineer lešení

 
  Scaffolding Gallery
BIS Industrial Services
 
     
  Scaffolding Gallery
Travhydro
 
     
  Scaffolding Gallery
Excentrické diagonály
 
     
   
 

Duben 2010

 

Vážení čtenáři eNews, vítáme vás v novém měsíci se speciálem nejen, ale především, o lešení. Témata tohoto čísla jsou následující...

Scaffolding Spacial
 
   

Eurokódy novou evropskou normou

 
   
1. duben 2010 byl ve většině evropských zemí oficiálním datem zavedení Eurokódů jako závazně platné technické normy. Jednotná norma přispívá ke stmelování jednotlivých států Evropy v Unii. Každá země si navíc připravila svůj národní dodatek, i když některé jej teprve dokončují, a některé státy zatím odlišně interpretují zákonný dopad přechodu na Eurokódy...

Nicméně konvergence k Eurokódům je nyní evropskou realitou. V souvislosti s touto opravdu historickou událostí vám v příštích několika týdnech budeme přinášet další informace na téma "Eurokódy novou evropskou normou".

Více informací vám přineseme e-mailem.
Eurocode Seminar
 
 

Řešení pro opravy, rekonstrukce a novou výstavbu s použitím lešení

 
   
Jedním z témat ve stavebním průmyslu je údržba již vystavěné infrastruktury. U občanských staveb (mostů, tunelů), vybavení elektráren (např. nádrží), lodí, letadel nebo budov jsou renovace a opravy nutností. V mnoha případech potřebuje dodavatel servisních prací přístup i k těm částem stavby, které jsou obtížně dostupné, a tudíž je nutné použít lešení. V principu má na výběr ze dvou základních typů lešení: lešení sestaveného z trubek a lešenářských spojek (tzv. tube and fit" lešení) a systémového lešení. Se stavbou lešení se nám ale také naskýtají následující otázky: Kolik materiálu bude na stavbu celého lešení potřeba? Jak bude lešení vypadat? Jaká je konstrukční bezpečnost dle stavebních norem? Lešení je poměrně flexibilní a nestabilní konstrukce, chyby při montáži mohou vést k vážným úrazům osob.

CADS SMART Scaffolder model IT
Scia Engineer Scaffolding
CADS SMART Scaffolder model IT
Scia Engineer Scaffolding

Scia zná odpovědi na výše položené otázky a pomůže vám zvýšit bezpečnost a zpřesnit návrh lešení. Společně s naším partnerem CADS UK jsme vyvinuli modelář pro lešení určený především všem těm, kteří nejsou na lešení odborníky, ale často se s ním setkávají: dodavatelé, stavebníci, projektanti a další. Umožní vám navrhnout jak volně stojící lešení, tak i lešení přistavené ke konstrukci. Seznam potřebného materiálu a výkresy se generují ze 3D modelu. Pro modelování, výpočty a posudky konstrukcí lešení byl pro vás vyvinut speciální balíček modulů Scia Engineer.

Díky němu budete schopni přesně počítat deformace, vnitřní síly, napětí a tudíž i bezpečnost všech prvků, na které působí zatížení a které mají různý stupeň podepření. Simulace vám ukáže přesné chování spojek v konstrukci, vaše posudky budou dle nejnovějších technických norem. Modelář je propojený se Scia Engineer a umí jednoduchá i velmi složitá lešení.

Projektanti, smluvní partneři, dodavatelé a výrobci lešení od nynějška disponují vyspělým návrhovým nástrojem, který optimalizuje náklady i samotnou stavbu.
 
 
 

Nákupní centrum Sint-Janspoort v Kortrijku od společnosti Kaefer (B)

 
     
 

KaeferO KAEFER group

KAEFER group je mezinárodní společnost působící v oblastech tepelných a chladících izolací, lešení, odhlučnění a požární ochrany, stavby těžebních plošin, lodí a speciálních konstrukcí. Společnost působí ve více než 40 zemích světa a zaměstnává přes 15 tisíc zaměstnanců. Pobočky KAEFER N.V. Belgie a KAEFER B.V. Nizozemí se specializují na lešení, izolace, topné trubice a odstraňování azbestu.

O projektu

Na konci roku 2008 podepsala společnost KAEFER Belgium smlouvu na výstavbu spletitého komplexu lešení v atriu nákupního střediska ‘Sint-Janspoort v Kortrijku (B). Zadavatelem bylo konsorcium firem Van Roey NV a Van Laere NV s názvem THV Wijngaard. Kromě pronájmu, montáže a demontáže lešení byl ve smlouvě ukotven rovněž návrh rozsáhlého celku lešení pro práci na rozměrné prosklené kopuli obchodního centra v kombinaci s bočním lešením pro práci na stěnách. Technické oddělení společnosti si pro zpracování projektu vybralo software Scia Engineer, zvláště pro určení vnitřních sil a jejich působení na patkách. Do výpočtu se promítly také dané omezující podmínky.

Kaefer
Kaefer
Kaefer
Kaefer

Podkladová betonová deska, na které se lešení stavělo, měla nosnost omezenou na maximální koncentrované zatížení 4 tuny. Zadavatel trval na rozmístění co nejmenšího počtu opěrných bodů. Počáteční průzkum ukázal, že kombinace těchto dvou podmínek by nebyla dost dobře proveditelná. Ale po intenzivním období "pokus - omyl" předložil KAEFER klientovi optimální řešení v podobě speciálního lešení s takovým rozmístěním patek, které nejlépe vyhovovalo daným parametrům.

Rozměry lešení byly tyto: 112 m délky, 27,5 m šířky, 17 m výšky, 5 000 m² podlahových panelů. Sedmadvacet podpěrných věží vysokých 23 m podpíralo masivní ocelové rámy, a i když stály v kombinaci s lešením, byly věže počítány samostatně. Aplikované vertikální zatížení na bod podpory těchto rámů bylo 19 tun. Maximální rozměry podpor byly 1,57 m × 1,57 m. Ke splnění těchto podmínek bylo potřeba vyvinout zcela nový typ lešení.

Čísla o projektu:
54 000m³ lešení; 450 tun materiálu; 88 km trubek/podlážek

 
   
 

Scia Engineer Tipy a triky: Posudek lešenářské spojky

 
     
 

Tips and TricksPro výpočet a návrh lešení je Scia Engineer ideální nástroj. Modul esasd.13.01 s aktivovanou funkcí Lešení umožňuje provádět posudky nosných prvků lešení a posudky lešenářských spojek.
Posudek lešení je dle Eurokódu EN 12811 a aktivuje se z nabídky Ocel v nabídce Posudky (vedle Posudků průřezů a Posudků stability).
Postup pro posudek lešenářských spojek je následující:

Nejprve zadejte vlastnosti spojek v nabídce Knihovny -> Konstrukce, Analýza -> Typ kloubu” (obr. 1)

V tomto menu se připojí spojky - můžete zadat skutečnou tuhost pro každé posunutí a pootočení a maximální povolené síly podle hodnot uváděných výrobcem. Ve Scia Engineer jsou již zadány výchozí hodnoty pro patní vřetena, pravoúhlé spojky, nastavovací spojky, otočné spojky atd.

Scaffolding Tips & Tricks
Obr. 1
Scaffolding Tips & Tricks
Obr. 2
Scaffolding Tips & Tricks
Obr. 3

Po zadání tuhosti můžete spojky umístit na vodorovné trubky a zábradlí přidáním kloubů na konce trubek a změnou Typu kloubu na možnost Z knihovny v menu Vlastnosti.

Je nezbytné provést nejprve výpočet, z něhož získáme údaje o vnitřních silách, a teprve poté provést posudek. Ve výpočtu (obr. 2) je již započítána zadaná tuhost.
Posudek lešenářské spojky naleznete v nabídce Ocel - Lešení - Posudek lešenářské spojky

V tomto posudku (viz obr. 3) se vnitřní síly porovnávají s maximálními povolenými silami plynoucími z jednotkového posudku. Posudek říká, zda spojka vyhovuje.

 
 

 
     
 
  • Pokud dosud neodebíráte Nemetschek Scia eNews, můžete se přihlásit zde....
 
     
 
 
 
 
  Scia SK, s.r.o. - Topoľová 8 - 010 03 Žilina - Tel: +421 415 003 070 -  Fax: +420 415 003 072  
  Scia Group nv - Industrieweg 1007 - B-3540 Herk-de-Stad  - Tel: +32 13 55 17 75 -  Fax: +32 13 55 41 75  
     
Nemetschek Scia - Copyright © 2010 - info@scia-online.com