Online version     Unsubscribe

SCIA news n°7 2015

SCIA Engineer 15.2 RELEASE

Ekvivalentní příčné síly, vylepšení v návrhu spřažených nosníků podle EN 1994, průmyslově vyráběné nosníky (pro americký trh) a další novinky.
Rádi bychom Vám představili novou verzi našeho stěžejního produktu SCIA Engineer 15.2 - systému na výpočty a normové posudky stavebních konstrukcí. SCIA Engineer 15.2 rozšiřuje možnosti programu v oblasti návrhu a posudků spřažených a ocelových konstrukcí a přináší četná vylepšení pro každodenní práci.
Přečtěte si více >

WINNER USER CONTEST 2015 - ROYAL HASKONINGDHV

Markthal (tržnice) - Rotterdam, Nizozemsko (Vítěz Kategorie 4: Speciální projekty)
Markthal v centru Rotterdamu je mnoha pohledů unikátním projektem. Jedná se o, v Nizozemsku první, zastřešenou tržnici „obalenou“ obytnou částí a vepředu a vzadu uzavřenou fasádou tvořenou sítí kabelů. Horní obytné jednotky uzavírají halu tržnice o rozpětí 36 m. Jsou neseny železobetonovými stěnami.
Přečtěte si více >

PODÍVEJTE SE NA VIDEO S VÍTĚZNÝMI PROJEKTY USER CONTEST 2015

TIP: SCIA ENGINEER LOKÁLNÍ SOUŘADNÝ SYSTÉM UZLU

Uzel je nejjednodušší entitou používanou ve SCIA Engineeru. Používá se k definování nosníků a ploch, ale také např. podpor a k zobrazení výsledků. V tomto článku Vám ukážeme, jak můžete pro uzel zadat lokální souřadný systém a použít jej pro naklonění podpory nebo zobrazení sil v přípoji.
Přečtěte si více >

© SCIA nv, Industrieweg 1007, 3540 Herk-de-Stad, Belgium, info@scia.net
LinkedIn FaceBook YouTube Twitter rss feeds